0332 353 77 39

İlkelerimiz

Sehavet Turizm Ltd Şti.

İlkelerimiz


 • Sehavet Tur, Dünya'nın farklı bölgelerindeki kültürel ve doğal zenginliği keşfetmek isteyen herkese hizmet üretir. Katılımcılar arasında din, dil, ırk ayrımı yapmayız.
 • Tüm gezi programlarımız titizlikle oluşturur ve olağanüstü koşullar dışında programları aynen uygularız.
 • Olağanüstü hava ve yol koşullarında rehberimizin tur programında değişiklik yapma hakkı vardır.
 • Sehavet Tur katılımcı dostlarıyla birlikte zamanın önemli olduğunu bilir ve programda belirtilen zamanlamaya uyarız.
 • Rehberlerimizi, konularında uzman, yöreyi iyi bilen profesyonel kişiler arasından seçeriz.
 • Sehavet Tur "çevreci ve korumacı" bir yaklaşımla tur düzenlediğimiz bölgelerin flora ve faunasına, kültürel değerlerine ve insanına saygı duyarız. Turlarımızda, yöre insanlarının gelenek ve göreneklerine aykırı ve yörenin özgün yapısına zarar verecek davranışlardan özenle kaçınırız. Gezi düzenlediğimiz bölgemiz insanına artı değer yaratmak için gerekli çabayı harcarız.
 • Tüm faaliyetlerimizi hukuk kurallarına uygun olarak belirleriz. Bu konuda oluşabilecek olumsuzluklara karşı aktif tavır alırız. Yerel turizm örgütleri ve yerel makamlarla uyum içinde çalışmaya gayret ederiz.
 • Turizm için küresel etik kuralları benimser ve uygular.
 • "Sürdürülebilir Turizm" ilkelerini benimsiyoruz ve bu konuda gerekli çabayı harcıyoruz.
 • Antik kentleri gezerken eserlere dokunmayız. Üzerlerine çıkmayız, yazı yazmayız ve kazı alanlarından değersiz bile olsa parça almayız. Yerlere çöp ve sigara izmariti atmayız.
 • Otobüslerimizde kabuklu kuruyemiş yemeyiz.
 • Çöplerimizi doğada bırakmayız. Aracımıza kadar taşır ve araçta görevli arkadaşımıza teslim ederiz.
 • Yurt içi turlarımızda rehber, kaptan ve hizmet elemanları için bahşiş verme zorunluluğu yoktur.
 • Yerleşim birimleri veya kırsal alanlarda yerel halkın fotoğrafını çekerken mutlaka önceden izin alırız.
 • Turlarımızda tüketici davranmayız. Mümkün olduğunca çöp üretmemeye özen gösteririz.
 • Yerel halkın şivesini taklit etmeyiz.
 • Bencil davranmayız. Kişisel sorunlarımızı başkalarına yansıtmayız. Grup katılımcılarıyla yardımlaşırız.
 • Gezi programlarında belirtilen malzeme listesini dikkatlice okur ve onları yanımızda bulundururuz.
 • Flaşlı fotoğraf çekmenin ve kamera kullanmanın yasak olduğu yerlerde bu kurallara uyarız.
 • Ulaşım araçlarımızda Sehavet Tur tarafından belirlenen müzik çalınır veya film ve belgeseller gösterilir. Katılımcıların getirdikleri müziklerin çalınması gibi bireysel talepler rehberin takdirindedir.
 • Katılımcılar hizmet aldıkları kurumlara kendileri ödeme yaparlar. Rehberlerimiz bu HİZMETLER için para toplamazlar.
 • Gezi ücretine dahil olmayan yemeklerde rehberlerimiz yer/yerler önerir, ancak önerilen yerlerden hizmet alma zorunluluğu yoktur. Gezi programını aksatmamak koşuluyla konuklarımız diledikleri yerden hizmeti alabilirler.
 • Gidilen noktada alternatif hizmet yerleri yoksa, hizmeti alıp almama konusunda katılımcılar özgürdür.
 • Programda aksi belirtilmedikçe yemeklerde alınan içecekler gezi ücretine dahil değildir.
 • Tüm yurt dışı ve yurt içi turlarımızda "EKSTA TUR BEDELİ" adı altında hiç bir ücret toplanmaz. Yurt dışı turlarımızda gündüz program dahilinde tüm çevre gezileri fiyata dahildir. Gece ekstra yapılan turlara da katılım zorunluğu yoktur.
 • Turlarımızda namaz saatlerine riayet ederiz.